Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału: bryg. mgr inż. Piotr Nosal tel. 81 535 13 25   Najważniejszym zadaniem wydziału jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ...

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik wydziału: mł. bryg. mgr inż. Bartłomiej Walczuk tel. 81 535 13 50   Wśród najważniejszych zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego znajduje się analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru miasta Lublina i ziemskiego powiatu lubelskiego ...

Ciasteczka

Prywatność i ciasteczka w naszych witrynach Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki Prywatności odnoszący ...

112

Numer 112 działa poprawnie na terenie całego kraju! W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zachowane pozostają numery 997 - Policja, 998 - Straż ...

Przetargi

Przetargi - Biuletyny - Informacje.   Plan zamówień publicznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie   kmpsplublin.ezamawiajacy.pl  PRZETARGI KM PSP Lublin   kmpsplublin.bip.gov.pl                 BIP KM PSP Lublin  

Linki

      Interesujące strony.   http://www.straz.gov.pl ............................. Komenda Główna PSP; http://www.straz.lublin.pl ........................... KW PSP Lublin; http://www.zzsflorian.pl/ ............................ Związek Zawodowy "FLORIAN"; http://www.mswia.gov.pl/ ........................... MSWiA; http://www.drogi.lubelskie.pl ................... Mapy ryzyka dróg wojewódzkich;  

Owady

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły). W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. „zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów ...

JRG BYCHAWA

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza  ul. Armii Krajowej  2 w Bychawie zajmuje się ochroną miasta i gminy Bychawa, gmin Jabłonna, Strzyżewice, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew. Teren obszaru chronionego obejmuje aż 703,7 km2 , zamieszkiwany przez 42,3 tys mieszkańców ...

JRG BEŁŻYCE

Mieszcząca sie przy ulicy ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego 7 w Bełżycach Jednostka Ratowniczo Gaśnicza chroni miasto i gminę Bełżyce, oraz gminy Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Powierzchnię obszaru chronionego - 388,9 km2 zamieszkuje 34,6 tys. ...

JRG 4

Znajdująca się na ulicy Stanisława Węglarza nr 4, u zbiegu Alei Spółdzielczości Pracy i Związkowej, jednostka chroni północne dzielnice miasta oraz obszar  gminy Niemce.