Zamówienia publiczne

Dokumentacja postępowań oraz wszelkie pytania i składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku głównym KM PSP w Lublinie

Skip to content