Zamówienia publiczne

Dokumentacja postępowań oraz wszelkie pytania i składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list

Skip to content