KOMUNIKAT O OGRANICZENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI PETENTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W LUBLINIE

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno obywateli jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 6 października 2020 r. bezpośredniej obsługi petentów przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Miejską PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje adres i numery Urzędu:

Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Tel. 81 535 13 20, fax 81 532 59 34

NIP: 9462169181 REGON: 431029398

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej sekretariat@kmpsp.lublin.pl;

– telefonicznie: 81 535 13 20;

– za pomocą rządowej platformy ePUAP.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów tutejszej komendy będzie możliwy:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. Informacje o wszelkich zmianach zamieszczone zostaną za pośrednictwem strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Skip to content