Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

List: sekretariat@kmpsp.lublin.pl
Telefon: Sekretariat (81) 535 13 20
Faks: Sekretariat (81) 532 59 34
ePUAP: /l004si7gym/SkrytkaESP

 

Koordynator do spraw dostępności:
mgr Wioleta Antończyk
tel. 81 535 13 20
wioleta.antonczyk@kmpsp.lublin.pl

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20
Adres e-mail: sekretariat@kmpsp.lublin.pl
Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6,
20-012 Lublin
Faks Komendy: (81) 532 59 34

Rzecznik Prasowy:
st. kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń
tel. 691 854 749
andrzej.szacon@kmpsp.lublin.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych użytych do przesłania danych w formie elektronicznej jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie należy kierować do inspektora ochrony danych: Jacka Kozińskiego, tel.: 81 535 12 37, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.


    Skip to content