Kierownictwo

k26

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

bryg. mgr inż. Marek Fiutka

k24
k22

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

st. bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

st. kpt. mgr inż. Rafał Goliszek