Kierownictwo

km_10_3

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

st. bryg. mgr inż. Marek Fiutka

tel. 81 535 13 21

km_11
km_12

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

st. bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk

tel. 81 535 13 23

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

mł. bryg. mgr inż. Rafał Goliszek

tel. 81 535 13 22

Skip to content