Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 53 51 320.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjno-Kadrowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 53 51 314.

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, A. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
– osobiście w sekretariacie KM PSP przy ul. A. Szczerbowskiego 6 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej ? na adres: 
sekretariat@kmpsp.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule ?Skarga? lub ?Wniosek?
– faxem na nr (81) 532 59 34
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacjyjno-Kadrowym pod nr. tel. (81) 53 51 3 14.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Skip to content