Statystyki

Liczby zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe) na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2010 – 2019:

2010 r. – 4094

2011 r. – 4134

2012 r. – 4256

2013 r. – 3850

2014 r. – 4738

2015 r. – 4920

2016 r. – 4964

2017 r. – 4992

2018 r. – 5061

2019 r. – 5627

 

Skip to content