JRG BEŁŻYCE

Mieszcząca sie przy ulicy ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego 7 w Bełżycach Jednostka Ratowniczo Gaśnicza chroni miasto i gminę Bełżyce, oraz gminy Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Powierzchnię obszaru chronionego – 388,9 km2 zamieszkuje 34,6 tys. osób (2009). Siły Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego  podległe jednostce to 193 strażaków – ochotników, należą do nich OSP Babin, OSP Borzechów, OSP Matczyn-Wojcieszyn, OSP Niedrzwica Duża, OSP Niedrzwica Kościelna, OSP Strzeszkowice, OSP Wojciechów.

Jednostka posiada również własną izbę pamięci, w której mieszczą się zbiory sprzętu oraz pamiątek związanych z historią pożarnictwa na terenach lubelszczyzny.

Skip to content