JRG BYCHAWA

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza  ul. Armii Krajowej  2 w Bychawie zajmuje się ochroną miasta i gminy Bychawa, gmin Jabłonna, Strzyżewice, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew. Teren obszaru chronionego obejmuje aż 703,7 km2 , zamieszkiwany przez 42,3 tys mieszkańców (2009). Liczba strażaków – ochotników podległych jednostce – 158 osób. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego – OSP Dragany, OSP Piotrków, OSP Piotrowice, OSP Stara Wieś, OSP Zakrzew, OSP Żuków.

Skip to content