112

Numer 112 działa poprawnie na terenie całego kraju!

W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Zachowane pozostają numery 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe.
 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.


Przydatne adresy:

 

www.112.gov.pl – informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem.

www.ec.europa.eu/112 – strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_pl.htm – wersja dla dzieci z możliwością wyboru języka polskiego.

Skip to content