Uwaga

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY MIEJSKEJ PSP W LUBLINIE  DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI PETENTÓW

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno obywateli jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 6 października 2020 r. bezpośredniej obsługi petentów przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Miejską PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje adres i numery Urzędu:

Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Tel. 81 535 13 20, fax 81 532 59 34

NIP: 9462169181 REGON: 431029398

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej sekretariat@kmpsp.lublin.pl;

– telefonicznie: 81 535 13 20;

– za pomocą rządowej platformy ePUAP.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów tutejszej komendy będzie możliwy:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. Informacje o wszelkich zmianach zamieszczone zostaną za pośrednictwem strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Zmarł sekcyjny Krzysztof Suski

           Z głębokim żalem pragniemy zawiadomić o śmierci w dniu 6 września 2013 roku sekcyjnego Krzysztofa Suskiego, nieodżałowanego kolegi,  funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Swoją służbę w podziale bojowym rozpoczął 1 września ...

Uwaga kandydaci

  Uwaga! Kandydaci biorący udział  w naborze do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie przeprowadzonym w 2012 r. Informujemym, że spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2012 r. przewiduje ...

Zasady naboru do służby 2014

Zasady naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na 2014 rok (miejsce pełnienia służby: Lublin, Bełżyce, Bychawa) stanowisko docelowe: ratownik – kierowca, system służby: zmianowy przewidywana ilość ...

PODZIĘKOWANIA DLA FUNDATORÓW SZTANDARU

PODZIĘKOWANIA   Składam serdeczne podziękowania fundatorom Sztandaru, instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom, które udzieliły wsparcia, i dzięki którym możliwe było przeprowadzenie uroczystości nadania sztandaru. Pomoc oraz udzielone wsparcie utwierdza nas w przekonaniu, że ...

Pożegnanie funkcjonariuszy

W dniu 25 lutego 2013 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się oficjalne pożegnanie przechodzących w stan spoczynku, starszego kapitana Tomasza Cisła i młodszego brygadiera Andrzeja Sławackiego.   ...

Rewitalizacja

Sezon grzewczy

logo_s

Komunikat