Rewitalizacja

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr DT/1/2020/ROKMPSP
z dnia 26.03.2020 r.
poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa wyposażenia Centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu pn. Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6- etap I? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
Skip to content