Dotacje MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Miejska PSP w Lublinie rozpoczyna proces przyjmowania wniosków o dotacje MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółyt zawarte są w poniższym piśmie. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, tel. (81) 535 13 51/50.

MR.0138.10.2020

 

Pismo przewodnie

Załącznik nr 1 – Wzór tabeli – zapotrzebowanie

Załącznik nr 2 – Zakres przedmiotowy dotacji

Załącznik nr 3 – Arkusz remonty (dodatkowy dla jednostek starających się o dofinansowanie remontów)

Załącznik nr 4 – Pismo KG w sprawie remontów strażnic

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – ubranie specjalne

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Załącznik nr 7 – Wzór oferty o realizację zadania publicznego

Załącznik nr 8 – Tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA 2020