logo Państwowej Straży Pożarnej

Dotacje MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Miejska PSP w Lublinie rozpoczyna proces przyjmowania wniosków o dotacje MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Szczegółyt zawarte są w poniższym piśmie. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, tel. (81) 535 13 51/50.

MR.0138.10.2020

 

Pismo przewodnie

Załącznik nr 1 ? Wzór tabeli ? zapotrzebowanie

Załącznik nr 2 ? Zakres przedmiotowy dotacji

Załącznik nr 3 ? Arkusz remonty (dodatkowy dla jednostek starających się o dofinansowanie remontów)

Załącznik nr 4 ? Pismo KG w sprawie remontów strażnic

Załącznik nr 5 ? Opis przedmiotu zamówienia ? ubranie specjalne

Załącznik nr 6 ? Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Załącznik nr 7 ? Wzór oferty o realizację zadania publicznego

Załącznik nr 8 ? Tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA 2020

 

 

Skip to content