Wzory wniosków

  Załącznik w formacie *.PDF:      [ Żłobki i kluby dziecięce ]    [ Zgłoszenie zakończenia budowy ]   Załącznik w formacie *.doc:      [ Żłobki i kluby dziecięce ]    [ Zgłoszenie zakończenia budowy ]

Wydział Finansów

Stażysta z up. Główny Księgowy st. str. mgr inż. Iwona Łopucka Tel. 81 535 13 15 Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych i działalności pozabudżetowej dla Urzędu Miasta Lublin i Komendy Wojewódzkiej ...

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Naczelnik wydziału: st. kpt. mgr Agnieszka Borkowska tel. 81 535 13 11    Wśród najważniejszych zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy wymienić przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi oraz opracowywanie regulaminów, wytycznych oraz procedur ...

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału: bryg. mgr inż. Piotr Nosal tel. 81 535 13 25   Najważniejszym zadaniem wydziału jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ...

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik wydziału: mł. bryg. mgr inż. Bartłomiej Walczuk tel. 81 535 13 50   Wśród najważniejszych zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego znajduje się analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru miasta Lublina i ziemskiego powiatu lubelskiego ...