JRG 1

Położona niemal w sercu aglomeracji, przy ulicy Szczerbowskiego 6 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Numer 1 obsługuje centrum oraz północne dzielnice Lublina. Ochronie podlegają również tereny gmin: Garbów i Jastków. Szacunkowa powierzchnia obszaru chronionego to 259,6 kilometrów ...

Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Lublinie

  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  st. bryg. mgr inż. Marek Fiutka    Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. kpt. mgr inż. Rafał Goliszek

Start

21 maja 2010 roku  rozpoczęła działnie nowa witryna Internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności i wyglądu nowego serwisu - mile widziane.    

Skip to content