Stop Powodziom!

4 lipca 2010 roku Plac Łokietka ogólnopolska akcja "STOP POWODZIOM"   uczestniczyli w niej również strażacy z Lublina. Zorganizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zbiórka środków finansowych pomoże w zakupie sprzętu ...