logo Państwowej Straży Pożarnej

Rajd ćwiczebny Wojciechów 5 października 2013

W dniu 5 października 2013 roku, na terenie gminy Wojciechów odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym powiatu lubelskiego.

Dodatkowo, jako współorganizator i uczestnik udział wzięła jednostka OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza. Przebieg prowadzonych działań na poszczególnych etapach wizytował Starosta Lubelski Pan Paweł Pikula wraz z Wójtem Gminy Wojciechów Panem Janem Czyżewskim.

Na siedmiu kolejnych etapach dwuosobowe komisje sędziowskie złożone z pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oceniały w skali od 2 do 5 punktów następujące działania poszczególnych zastępów:

 
Etap I    – Przegląd stanu technicznego pojazdów, przygotowania i posiadanych uprawnień;
Etap II   – Pracę w aparatach ochrony dróg oddechowych;
Etap III – Gaszenie pożaru nieużytków rolnych;
Etap IV – Ratownictwo medyczne – udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
Etap V   – Wyznaczanie lądowiska dla śmigłowca LPR;
Etap VI – Ratownictwo drogowe w warunkach nocnych;
Etap VII – Zaopatrzenie wodne, budowa linii ssawnej i zasilenie wozu bojowego ze zbiornika wodnego.
 
Zamknięcia i podsumowania przeprowadzonego rajdu ćwiczebnego dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie brygadier Andrzej Łukaszuk. Głos zabrali również reprezentujący Starostwo Powiatowe w Lublinie Mieczysław Dziura i Zastępca Wójta Gminy Wojciechów Pan Mariusz Majcher. Punktację dla poszczególnych jednostek OSP biorących udział w ćwiczeniach przedstawił główny rozjemca mł. kpt. Dariusz Pruszkowski, a kolejność wyników osiągniętych przez poszczególne zastępy wyglądała następująco:
 
 
1 miejsce 34,5 pkt. OSP BORZECHÓW / OSP MĘTÓW / OSP STRZESZKOWICE DUŻE 
 
 
2 miejsce 34 pkt. OSP BABIN / OSP PAWLIN

 
3 miejsce 33,5 pkt. OSP MOSZENKI

  
4 miejsce 33,25 pkt. OSP GARBÓW

  
5 miejsce 33 pkt OSP PIOTROWICE

  
6 miejsce 32,5 pkt.  OSP KRASIENIN / OSP ŚWIDNIK DUŻY PIERWSZY

 
7 miejsce 32 pkt. OSP WOJCIECHÓW

  
8 miejsce 31,5 pkt. OSP NIEDRZWICA KOŚCIELNA / OSP PIOTRKÓW / OSP KOLONIA WOJCIECHÓW I

  
9 miejsce 31 pkt.  OSP NIEDRZWICA DUŻA / OSP STARA WIEŚ II

  
10 miejsce 30,5 pkt.  OSP DRAGANY / OSP NIEMCE

  
11 miejsce 30 pkt. OSP ZAKRZEW

 
12 miejsce 28,5 pkt.  OSP MATCZYN WOJCIESZYN / OSP ŻUKÓW

 
Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzorową dyscyplinę .
 
Szczególne podziękowania dla Pana wójta gminy Wojciechów mgr inż. Jana Czyżewskiego za udzielone wsparcie i zgodę na organizację całego przedsięwzięcia, Jednostkom OSP Wojciechów i Wojciechów Kolonia Pierwsza za pomoc udzieloną w organizacji ćwiczeń jak również dla zespołu karetki SPZOZ Nr 1 Bełżyce i funkcjonariuszy Policji za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem całego rajdu.
 

Zobacz więcej  …

 

Uwaga! Jednostka OSP Moszenki uzyskała wynik 33,5 pkt., zamiast błędnie wpisanych 34 pkt. Kolejność wyników poszczególnych Jednostek nie ulega zmianie. Przepraszamy za pomyłkę.

 

Skip to content