Linki

Przetargi - Biuletyny - Informacje.   www.ogloszenia.propublico.pl/kmpsplublin  - Przetargi Pro Publico KM PSP Lublin; kmpsp-lublin.netbip.pl/  - Biuletyn Informacji Publicznej KM PSP Lublin;     Interesujące strony.   http://www.straz.gov.pl  - Komenda Główna PSP; http://www.straz.lublin.pl  - Komenda Wojewódzka ...

JRG 1

Położona niemal w sercu aglomeracji, przy ulicy Szczerbowskiego 6 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Numer 1 obsługuje centrum oraz północne dzielnice Lublina. Ochronie podlegają również tereny gmin: Garbów i Jastków. Szacunkowa powierzchnia obszaru chronionego to 259,6 kilometrów ...