JRG 1

Położona niemal w sercu aglomeracji, przy ulicy Szczerbowskiego 6 Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Numer 1 obsługuje centrum oraz północne dzielnice Lublina. Ochronie podlegają również tereny gmin: Garbów i Jastków. Szacunkowa powierzchnia obszaru chronionego to 259,6 kilometrów kwadratowych, zamieszkiwana przez około 223 tysiące mieszkańców (dane rok 2009). Stan osobowy jednostki – 89 funkcjonariuszy. Podległe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Garbów oraz OSP Moszenki dysponują siłami w liczbie około 70 osób.

 

 


Strona własna JRG Nr 1 w Lublinie

Skip to content