Zasady naboru do służby 2012.

Zasady naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 2012 r. Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać następujące wymagania: - posiadać obywatelstwo polskie, - korzystać z pełni praw ...

Rewitalizacja

LOGO

Sezon grzewczy

logo_s

Komunikat

Skip to content