Aktualności

Katastrofa budowlana przy ul. Lubartowskiej w Lublinie

24 maja 2017 r. o godz. 13:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie wpłynęły zgłoszenia o pożarze bądź zawaleniu się części kamienicy przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie. Do działań zadysponowano 4 zastępy PSP. Po dojeździe na miejsce oraz wykonaniu rozpoznania stwierdzono, że doszło do zawalenia się stropów na wszystkich kondygnacjach w jednym z pionów trzypiętrowej kamienicy. Natychmiast na miejsce skierowano dodatkowe siły i środki. KDR zdecydował o wprowadzeniu do działań ratowników w celu przeszukania gruzowiska pod kątem obecności osób poszkodowanych. Strażacy pracujący na gruzowisku nawiązali kontakt z 42-letnim mężczyzną, który był częściowo przygnieciony elementami konstrukcyjnymi budynku. Ratownicy rozpoczęli proces uwalniania poszkodowanego. Równocześnie przeprowadzono ewakuację mieszkańców oraz użytkowników przyległych kamienic. Po tym jak spod gruzów wydobyto poszkodowanego mężczyznę ratownicy ewakuowali go poza strefę niebezpieczną oraz przekazali zespołowi pogotowia ratunkowego.

 

Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W dniu 17 maja 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnejw Lublinie. Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Marek Fiutka serdecznie powitał wszystkich gości, dziękując za możliwość świętowania we wspólnym gronie tego szczególnego dnia podsumowań, awansów i wyróżnień. Uroczystość uświetnili swoim udziałem m. in.: Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin, Zbigniew Niedźwiadek – Dyrektor Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie, Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu lubelskiego, Paweł Dworak Prezes Zarządu Miejskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, Mieczysław Dziura – Sekretarz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, insp. Dariusz Dudzik – Komendant Miejski Policji w Lublinie, Paweł Bakiera – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin, w imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Radosław Jędraszek oraz Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin.

 

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka - życzenia ministra Mariusza Błaszczaka

 

 

Link do filmu z życzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka:
 
 
 
 
 

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

 

 

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 – W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

 
Zimowe ZAGROŻENIA

Materiały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczące problematyki zagrożeń występujących w okresie zimy: Jak przygotować się do zimy, Bezpieczeństwo na lodzie, Jak przygotować się na podróż zimą(http://rcb.gov.pl/poradniki/).

Materiały Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące korzystania z fajerwerków - (http://www.straz.gov.pl/porady/fajerwerki).

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

 
CZAD

Zasady bezpieczeństwa. 

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 84
Miejscowe zagrożenia: 167
Alarmy fałszywe: 28
   

Wszystkie:

279
 
 Aktualizacja
26 maja 2017 r.

Wyjazdy do zdarzeń od początku roku:

1941