Aktualności

Pożegnanie Komendanta Mirosława Hałasa

W dniu 13 maja 2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa. W dniu 4 kwietnia br. złożył on raport o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej, a Komendant Główny PSP rozpatrzył go pozytywnie, wydając decyzję zwalniającą ze służby z dniem 30 kwietnia 2016 r. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: Krzysztof Żuk  - Prezydent Miasta Lublin, Paweł Pikula  - Starosta Lubelski, wójtowie gmin i burmistrzowie miast powiatu lubelskiego, dziekan komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego wraz z delegacją, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a także emeryci pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy KM PSP w Lublinie. Przybyli goście w krótkich i serdecznych słowach podziękowali st. bryg. Mirosławowi Hałasowi za wieloletnią współpracę oraz wręczyli adresy okolicznościowe. 

         

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń

tel. 691 854 749

andrzej.szacon@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 58
Miejscowe zagrożenia: 78
Alarmy fałszywe: 16
   

Wszystkie:

152
 
 Aktualizacja
16 maja 2016r.

Wyjazdy do zdarzeń od początku roku:

1643