Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej

 

 

27 kwietnia 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski podpisał Porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu ?Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020 Osi Priorytetowej  2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

 

Całkowita wartość projektu: 4 867 950,05 zł

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.09.2018 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.07.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31.08.2019 r.

 

Realizacja projektu miała na celu m.in.:

  • Poprawę efektywności zarządzania w jednostkach PSP woj. lubelskiego;
  • Zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów w jednostkach PSP;
  • Zwiększenie dostępności dla obywateli usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez utworzenie i udostępnienie nowych e-usług.

 

Do osiągnięcia w/w celów projektu przyczyniła się realizacja następujących zadań:

  • Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych;
  • Dostawa serwerów, oprogramowania, wdrożenia usług katalogowych;
  • Prace adaptacyjne w serwerowni, zasilanie, wyposażenie;
  • Wdrożono Platformę e-learningową, serwisy www i system wideokonferencyjny;
  • Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemów klimatyzacyjnych w serwerowniach wybranych jednostek PSP woj. lubelskiego;
  • Wykonanie animacji komputerowej – filmu promującego realizację projektu.

 

Projekt został zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie w porozumieniu z Komendami Miejskimi i Powiatowymi PSP województwa lubelskiego, a sprzęt został rozmieszczony we wszystkich jednostkach PSP woj. lubelskiego.

 

Opracowała: Oliwia Skurska, Wydział Logistyki KW PSP w Lublinie

Skip to content