Zostań Honorowym Krwiodawcą

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęcamy do udziału w akcjach krwiodawstwa organizowanych na terenie województwa lubelskiego.

 

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.

 

ROCZNY HARMONOGRAM TERENOWYCH AKCJI POBORU KRWI 2022

 

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie -> https://www.rckik.lublin.pl/

Skip to content