Zgrupowanie szkoleniowo-kondycyjne Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego

W czerwcu strażacy wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ?Lublin 4-Biłgoraj? wzięli udział w zgrupowaniu szkoleniowo-kondycyjnym, które odbyło się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w Okunince nad jeziorem Białym. Celem zgrupowania było doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy posiadających uprawnienia nurków MSWiA. Nadzór nad organizacją i przebiegiem zgrupowania sprawowali dowódca SGRW-N mł. kpt. Krzysztof Kobylarz oraz jego zastępca mł. asp. Marcin Fatla.

 

Zgrupowanie było okazją do doskonalenia umiejętności oraz przygotowania się do okresu intensywnej pracy jakim jest sezon wakacyjny. W tym czasie SGRW-N jest bardzo często dysponowana do działań ratowniczych oraz poszukiwawczych na teren województwa lubelskiego, w szczególności na jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie składa serdeczne podziękowania Hiperbarycznemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu HBOT Sp. z o. o. Oddział w Lublinie, w którym funkcjonariusze będący kandydatami do włączenia do grupy odbyli testy w komorze hiperbarycznej. Dzięki współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z Hiperbarycznym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym strażacy mieli możliwość przejścia testu przy ul. Piłsudskiego w Lublinie, bez konieczności wyjazdu do Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni.

 

Zdjęcia: JRG Nr 4 w Lublinie

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content