Książka “XXV lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na lubelszczyźnie”