Informacje kontaktowe

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Biuro Zarządu Koła i Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie znajduje się przy ul. Szczerbowskiego 6c .

Dyżury pełnione są we wtorki od 10.00 do 13.00. 

Kontakt telefoniczny 81-535-12-69.

Zostało założone konto dla Koła Miejskiego ZEiRP RP w Lublinie w:

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

Nr konta   46 1930 1695 2500 0576 4965 0001

Skip to content