Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie – 24 stycznia 2023 roku

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła ZEiRP RP w Lublinie 24.01.2023

Zdjęcie grupowe z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Koła Lublin z dnia 24.01.2023 r.

 

W dniu 24.01.2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZEiRP RP w restauracji Lanczomania stołówki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40a. Uczestniczyło razem 34 emerytów i 2 gości.  
W wyniku dokonanych wyborów na nową kadencję 2023 – 2026 został ukonstytuowany nowy skład Zarządu Koła:

Kol. Stanisław Marek – Prezes Koła
Kol. Krzysztof Brylant – V-ce Prezes Koła
Kol. ………….(Vacat)…………….. – Sekretarz
Kol. Elżbieta Żydek – Skarbnik
Kol. Krzysztof Wójcik – Członek Zarządu Koła
Kol. Adam Skowronek – Członek Zarządu Koła
Kol. Wiesław Piotrowicz – Członek Zarządu Koła

 

Nowy skład Komisji Rewizyjnej Koła przedstawia się następująco:

Kol. Witold Zborowski – Przewodniczący KR Koła
Kol. Halina Kamińska – Sekretarz KR
Kol. Janina Żochowska – Członek KR

Wybrano też delegatów na VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów:

  1. kol. Stanisław Marek
  2. kol. Adam Skowronek
  3. kol. Krzysztof Wójcik
  4. kol. Elżbieta Żydek
Skip to content