Zebranie sprawozdawczo – noworoczne członków Koła ZE i RP RP w Lublinie

Walne zebranie sprawozdawczo – noworoczne członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie odbyło się w dniu 11.01.2017r. w Domu na Podwalu przy rektoralnym kościele p.w. Świętego Wojciecha w Lublinie, ul. Podwale 15. Zebranie poprzedziła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił o godz. 10.00 ks. kapelan Mirosław Ładniak. Po Mszy św. złożono sobie wspólnie życzenia noworoczne i tradycyjnie połamano się opłatkiem. Następnie, Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaprosił uczestników mszy św. na zewnątrz obiektu celem wykonania pamiątkowego zdjęcia.

 
Obrady walnego zebranie rozpoczęto o godz. 11.30 w sali konferencyjnej. Na wstępie Prezes Koła kol. Paweł Dworak powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: 
 
 
 
– st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
– bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
– kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie,
– p. Marek Kuryło – przedstawiciel Centrum Szkoleń Strzeleckich SHOOTER.
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka naszego Koła śp. Władysława Oleszka. Prezes Koła zapoznał uczestników spotkania z porządkiem obrad, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres sprawozdawczy i planem pracy na 2017r. Następnie  Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła kol. Mieczysławowi Piejak przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wniosek oraz plan pracy na 2017r. po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęto.Sprawozdanie z działalności finansowej Koła na dzień 31.12.2016 r. przedstawiła Skarbnik Koła kol. Elżbieta Żydek. W obradach głos w dyskusji zabrali zaproszeni goście składając zebranym noworoczne życzenia tj. st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, oraz kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, który wyróżnił kol. Stanisława Marka i kol. Pawła Dworaka odznakami Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Poproszono kol. Mirosława Gwardę o krótkie przedstawienie swojej pracy społecznej w Klubie Strzeleckim, po którym głos zabrał p. Marek Kuryło – przedstawiciel Centrum Szkoleń Strzeleckich SHOOTER, który zapoznał nas z działalnością i możliwościami szkoleniowymi prowadzonej firmy. Zaproponował zebranym uczestnictwo w zawodach strzeleckich na strzelnicy w Wąwolnicy gdzie dla uczestników można też zorganizować integrację w formie grilla lub ogniska itp. Pewna część zebranych zadeklarowała chęć uczestniczenia w tego typu zawodach strzeleckich poprzez podniesienie ręki.
 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przedstawił zebranym realizację zadań przez Zarząd Wojewódzki w 2016 roku oraz plan działania na 2017 rok. Przedstawione zostały propozycje wycieczek i innych form integracji.Na zakończenie zebrania, Prezes Koła zaproponował aby podjąć uchwałę o wyasygnowanie z kasy Koła, dwa razy w roku po 50 zł. (zebranie noworoczne i na Dzień Strażaka) tytułem honorarium dla organisty za oprawę muzyczną mszy św. Wniosek jednogłośnie przyjęto.
 
Po oficjalnej części spotkania, zebrani udali się na stołówkę gdzie skonsumowali smaczny obiad. Spotkanie odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze w którym udział wzięło 44 członków Koła oraz 3 zaproszonych gości.
 
 
Tekst: Paweł Dworak
Zdjęcia: Adam Skowronek
Skip to content