Zebranie noworoczno-sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła w Lublinie

W dniu 15.01.2016r. o godz. 11.00 w stołówce budynku „Domu na Podwalu” w Lublinie, przy ul. Podwale 15 odbyło się zebranie noworoczno – sprawozdawcze członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Lublinie, w którym udział wzięło 39 osób w tym 3 zaproszonych gości.Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak,  powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, kol. Marian Radomski – Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaproponował, żeby przed  odczytaniem sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2015 rok uczcić minutą ciszy pamięć członków Koła zmarłych w 2015 r. tj.: śp. Kazimierz Brodzik i śp. Krzysztof Smyk. Po tej zapowiedzi uczczono pamięć zmarłych kolegów emerytów minutą ciszy. Następnie przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015 r., udzielił głosu Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej Koła kol. Mieczysławowi Piejak, który przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z działalności finansowej Koła na dzień 31.12.2015 r. przedstawiła Skarbnik Koła kol. Halina Kamińska.

Prezes Koła poinformował zebranym o złożonej rezygnacji kol. Haliny Kamińska z funkcji skarbnika i członka Zarządu Koła, co potwierdziła na zebraniu sprawozdawczym. Wobec braku kandydatur  z sali, Prezes Koła zaproponował funkcję skarbnika kol. Elżbiecie Żydek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie wejście w skład Zarządu Koła kol. Elżbiety Żydek na funkcję skarbnika. Po złożonych sprawozdaniach, Zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście składając zebranym noworoczne życzenia tj. nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, oraz kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przedstawił zebranym realizację zadań przez Zarząd Wojewódzki w 2015 roku oraz plan działania na 2016 rok. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu i Miejskiemu PSP w Lublinie za dobrą współpracę i pomoc jaką udzielają Związkowi Emerytów. W trakcie spotkania Kol. Stanisław Wielgos został wyróżniony zaległym dyplomem z okazji XX lecia naszego Związku. Dyplom wręczył Prezesa Zarządu Wojewódzkiego i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.

Po zakończeniu zebrania wykonano zdjęcie pamiątkowe i zebrani udali się do kaplicy na Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrował wojewódzki kapelan strażaków ks. Mirosław Ładniak.  Po mszy, uczestnicy spotkania  połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne. Po Mszy św. wszyscy udali się do stołówki na uroczysty obiad.

 

Skip to content