Zasłużony funkcjonariusz KM PSP w Lublinie przeszedł na zaopatrzenie emerytalne

Po niemalże 37 latach służby na zaopatrzenie emerytalne przeszedł asp. sztab. Piotr Gryta. Piotr rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie 16 września 1985 roku. Przez niemalże całe życie zawodowe był związany z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 w Lublinie zlokalizowaną przy ul. Szczerbowskiego, gdzie przez kilkanaście lat pełnił funkcję dowódcy zmiany. W grudniu 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG Nr 3 w Lublinie.

 

Przez wszystkie lata służby Piotr charakteryzował się bardzo dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Jego profesjonalizm, charyzma i doświadczenie zawodowe przekładały się na bardzo duży szacunek przełożonych oraz kolegów, a dla młodszych funkcjonariuszy był mentorem i nauczycielem pożarniczego fachu. Wyróżniał się wysoką dyspozycyjnością i zaangażowaniem podczas realizowania zadań służbowych.

 

Stale podwyższał swoje umiejętności i wykształcenie. W 2001 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Wyróżniony m. in. Złotym Medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa? oraz Srebrną Odznaką  ?Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej?. Piotr pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach pożarniczych. Jego dziadek i ojciec byli lubelskim strażakami. Kontynuatorem rodzinnej tradycji jest jego syn Paweł, który pełni służbę w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym.

 

Pod koniec lutego na placu przed JRG Nr 1 w Lublinie odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie mł. bryg. Rafał Goliszek oraz dowództwo JRG Nr 1 w Lublinie podziękowali Piotrowi za kilkadziesiąt lat służby dla społeczeństwa, zaangażowanie oraz wsparcie.

 

Piotrek – jak wszyscy do niego mówią, jest zawsze uśmiechniętym i sympatycznym człowiekiem. Życzymy mu zdrowia i jak najwięcej powodów do radości na zasłużonej emeryturze.

 

Link do wywiadu z Piotrem na łamach ?Kuriera Lubelskiego? -> Artykuł

 

Zdjęcia: kpt. Marcin Rozwałka/st. kpt. Andrzej Szacoń/Dorota Awiorko

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content