Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 25.01.2019