Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. ?Pożar i gaz w szkole?.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na polecenie Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Film zawiera wskazówki jak zachować się w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego w szkole. Został również wyprodukowany w wersji dla osób niewidzących (z audiodeskrypcją) i niesłyszących (z lektorem języka migowego). Zachęcamy do zapoznania się z innymi filmami zrealizowanymi w ramach projektu, propagującymi zasady właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie: http://bezpiecznaszkola.lublin.eu. 

 

Link do filmu pt. „Zagrożenia w szkole. Pożar i gaz w szkole”: https://www.youtube.com/watch?v=auzNR5P_Ed

 

Projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” jest wspólną inicjatywą Gminy Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i Straży Miejskiej miasta Lublin w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych  w Lublinie.

W ramach projektu pracownicy KM PSP w Lublinie uczestniczyli w kursach języka angielskiego i ukraińskiego, a także w szkoleniach dot. przepisów Schengen.

 

Skip to content