Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Lublinie

Zapisy do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

W dniu 25 stycznia rozpoczynamy zapisy na zajęcia w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej – ,,Ognik”, znajdującym się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, przy ul. Antoniego Szczerbowskiego 6.

Zgłoszenia grupy zorganizowanej (minimum 15 osób) należy dokonać telefonicznie pod nr. (81) 535 13 24 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Po uzgodnieniu terminu i godziny warunkiem odbycia wizyty jest wysłanie minimum na trzy dni przed planowanymi zajęciami wypełnionej karty zgłoszenia, listy uczestników oraz podpisanej klauzuli informacyjnej na adres e-mail: KM PSP w Lublinie sekretariat@kmpsp.lublin.pl.  Zachęcamy do zapoznani się z regulaminem ICEP.
Ww. dokumenty znajdują się na stronie KM PSP w Lublinie w zakładce Informacje -> Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.

W pomieszczaniach sali obowiązuje zmiana obuwia. Dla najmłodszych mamy przygotowane mundurki strażackie.

Opracowanie: st. str. Magdalena Gorzel

Skip to content