Zajęcia doskonalenia zawodowego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego

18 października w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 odbyły się zajęcia doskonalenia zawodowego z zakresu prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń z niebezpieczną przesyłką. W trakcie zajęć doskonalono umiejętności z zakresu stosowania obowiązujących procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia biologicznego. Ćwiczenia miały na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu badania substancji z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, ewakuacji osób, dekontaminacji osób i sprzętu, a także udzielania pomocy medycznej poszkodowanym. W zajęciach wzięli udział funkcjonariusze wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ?Lublin 1?.

 

Zdjęcia: kpt. Damian Bednarczyk/st. kpt. Andrzej Szacoń

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content