Wytyczne do rozliczenia dotacji ?Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019? (5000+)

 1. Dokumenty wymagane do przedłożenia przy rozliczeniu dotacji:
  1. Faktura wystawiona na jednostkę OSP.
  2. Potwierdzenie zapłaty (najczęściej wyciąg bankowy), w przypadku faktur gotówkowych potwierdzenie ze sklepu zapłacenia za towar.
  3. W przypadku dofinansowania z urzędów gmin kopie wykonania przelewów potwierdzoną przez pracownika gminy.
  4. Wypełnioną książkę inwentarzową lub gospodarza z wpisanymi tam zakupami.
  5. Wypełnioną książkę skarbnika.
  6. Zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od dotacji od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto OSP do momentu wydatkowania środków lub o nieprocentowaniu rachunku bankowego (bank może pobrać opłatę za to zaświadczenie).
  7. W przypadku dofinansowania zakupów i remontów z innych instytucji np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę do wglądu.
 2. Otrzymując fakturę za sprzęt należy dokonać zapłaty ? przelewu w terminie podanym na fakturze; w przypadku przekroczenie tego terminu należy wystąpić do firmy z prośbą o przedłużenie terminu płatności i uzyskać jej zgodę (do przedłożenia przy rozliczeniu).
 3. Dotację należy wykorzystać w całości.
 4. W przypadku prac remontowych do rozliczenia należy przedłożyć protokół odbioru.
 5. Sprawozdanie podpisują te same osoby, co umowę.
 6. Faktury/Rachunki wystawione i opłacone przed datą podpisania umowy nie będą rozliczone z dotacji.

 

Skip to content