Wyniki testu sprawności fizycznej z dnia 28 sierpnia 2015 roku dla kandydatów do służby w KM PSP w Lublinie