logo Państwowej Straży Pożarnej

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjno ? Kadrowym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie

Po zakończeniu wszystkich etapów, zespół opiniujący przedstawił Komendantowi Miejskiemu PSP w Lublinie protokół zawierający wyniki naboru wraz z propozycją trzech kandydatów z najlepszymi wynikami, tj.:

1. Justyna Cichosz, Olchowiec – 54 punkty,
2. Joanna Frąk, Lublin – 52 punkty,
3. Małgorzata Grządka, Kraśnik – 45 punktów.
 
 
Komendant Miejski PSP w Lublinie po zapoznaniu się z wynikami podjął decyzję o zatrudnieniu niżej wymienionego kandydata:
 
Justyna Cichosz, Olchowiec
 
 
 
Lublin, 23 lutego 2015 r.
                                                                                   
Przewodniczący Zespołu Opiniującego
 
 
                                                                                              st. bryg. Witold Zborowski

 

 

Skip to content