Wyniki II etapu naboru do służby w KM PSP w Lublinie oraz harmonogram III etapu naboru – sprawdzianu z braku lęku wysokości