Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa

W dniu 14 września 2016 r. Zarząd Koła ZE i RP RP w Lublinie zorganizował wycieczkę integracyjną do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa. Rezerwację zwiedzania  Muzeum wyznaczoną mieliśmy na godz. 10.00. Pomimo korków na drodze zdążyliśmy dojechać do Kozłówki na czas. W tym dniu dopisała nam słoneczna pogoda. Razem było nas 33 osoby w tym dwoje osób ze Świdnika i czworo z Opola Lubelskiego. Podczas zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego dużo informacji przekazała nam pani przewodnik o genealogii rodziny Zamoyskich i historii powstania Muzeum ze zbiorami. Podziwialiśmy portrety i obrazy rodziny Zamoyskich, portrety panujących i postacie historyczne (głównie XIX-wieczne kopie wcześniejszych wizerunków), sceny historyczne, kopie dzieł malarstwa europejskiego. Dowiedzieliśmy się, że najcenniejszymi eksponatami w Muzeum są obrazy: Pożegnanie Jana Karola Chodkiewicza z żoną przed wyprawą chocimską Józefa Oleszkiewicza z 1808 roku i odpowiadający mu obraz Śmierć Chodkiewicza w obozie pod Chocimiem Franciszka Smuglewicza. Zobaczyliśmy jeden z najstarszych obrazów w zbiorach – Pejzaż z ruinami antycznymi Johanna Oswalda Harmsa z 1672 roku. Ponadto widzieliśmy eksponaty muzealne takie jak: rzeźby,  francuskie i polskie meble w tym dwie szafy gdańskie z przełomu XVII i XVIII wieku, dwa szklane serwisy po rodzinie Zamoyskich: kryształowy, z francuskiej huty Baccarat i drugi, złocony, zdobiony herbem Zamoyskich Jelita. Naczynia srebrne i platerowane, zestaw 600 sztućców z herbem Habsburgów, francuskie świeczniki ze złoconego brązu, kałamarze, wilki kominkowe, miedziane naczynia kuchenne, wyroby jubilerskie, ceramikę dalekowschodnią i inne wyposażenia pomieszczeń pałacowych. Po zwiedzeniu Muzeum, każdy indywidualnie zwiedził piękny park otaczający pałac. 

Następnie o godz. 12.00 udaliśmy się wszyscy na zaplanowanego grilla. Podczas grillowania kilka minut przeznaczone było na sprawy organizacyjne naszego Związku. Kol. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie w asyście Pawła Dworaka – Prezesa Koła Emerytów w Lublinie wyróżnili kol. Leona Krupę zaległym Dyplomem uznania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pracę, poświęcenie i trwały ślad dokonań na rzecz ZEiRP RP woj. lubelskiego. Dyplom uznania podpisany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie. Następnie kol. Stanisław Marek podziękował wszystkim uczestnikom wycieczki za udział w spotkaniu i chęć integrowania się. Podziękował kol. Adamowi Maludze – V-ce Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i pełniącemu funkcję Prezesa Koła w Lubartowie za udział w spotkaniu i pomoc organizacyjną. Podziękował też zaproszonym członkom Związku z Koła w Opolu Lub. i Świdniku za udział w spotkaniu integracyjnym. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zajęli się konsumpcją. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Śpiewom biesiadnym i zabawie przy akompaniamencie akordeonu nie było końca. Na zakończenie spotkania, uczestnicy wycieczki zaproponowali aby częściej takie wyjazdy organizować.
 
Zarząd Koła ZEiRP RP w Lublinie i uczestnicy wycieczki dziękują Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu za odpłatne udostępnienie środka transportu.
 
Opracował: Paweł Dworak
Zdjęcia: Adam Skowronek 
 

 

Skip to content