Wizytacja obozu harcerskiego przez zastęp straży pożarnej

Wizytacja obozu harcerskiego

W miejscowości Wilczopole na terenie gminy Głusk rozpoczął się obóz harcerski Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza?. Przed rozpoczęciem obozu funkcjonariusze Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Lublinie przeprowadzili wizję lokalną terenu oraz weryfikację dokumentacji dotyczącej wypoczynku.

 

W dniu rozpoczęcia obozu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Lublinie spotkali się z harcerkami oraz kadrą obozu. Podczas spotkania omówiono zagadnienia z zakresu zagrożenia pożarowego oraz zagrożeń atmosferycznych. Ponadto omówiono warunki ewakuacji z terenu obozu do miejsc bezpiecznych, a także zweryfikowano oznakowanie miejsca zbiórki do ewakuacji.

 

 

Zdjęcia: ogn. Paweł Filipowicz

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Wizytacja obozu harcerskiego przez zastęp straży pożarnej
Skip to content