Ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego – Bełżyce 6 października 2018 r.

W dniu 6 października br. na terenie byłego Zespołu Szkół Technicznych w Bełżycach, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 44 przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego. Ćwiczenia miały na celu podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubelskiego. Celem ćwiczeń było również doskonalenie współdziałania podmiotów ksr-g z terenu powiatu lubelskiego podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP włączone do ksr-g z terenu powiatu lubelskiego oraz jednostka OSP Kozubszczyzna, gmina Konopnica – jednostka planowana do włączenia do ksr-g. Uczestnicy zmierzyli się z następującym założeniem: w wyniku działania nieznanych osób doszło do pożaru budynku szkoły, który objął dach sali sportowej oraz sale dydaktyczne. Kadra przeprowadziła ewakuację uczniów, stwierdzono brak obecności 12 osób.

W celu urealnienia założenia zastosowano środki pozoracji w postaci: zadymienia przy użyciu wytwornic dymu pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz pierwszym piętrze wschodniej części budynku. Umieszczeniu w tej części manekina oraz 2 butli z gazem propan-butan, które były narażone na oddziaływanie pożaru. Przy wykorzystaniu świec dymnych symulowano pożar dachu. Na dachu umieszczono manekina – nieprzytomną osobę poszkodowaną. W zachodniej części obiektu rozmieszczono 10 pozorantów, którym określono obrażenia ciała (m. in.: otwarte złamanie nogi, NZK, oparzenia kończyn).
 
Ćwiczące jednostki OSP podzielono na 5 następujących grup:

I: OSP Garbów, OSP Niemce, OSP Babin, OSP Strzeszkowice Duże (pluton ratowniczy „OSP Lublin”, OSP Krasienin.

II: OSP Żuków, OSP Niedrzwica Kościelna, OSP Zakrzew, OSP Piotrków, OSP Dragany.

III: OSP Mętów, OSP Wilczopole, OSP Świdnik Duży, OSP Piotrowice, OSP Żabia Wola.

IV: OSP Pawlin, OSP Radawiec Duży, OSP Kozubszczyzna, OSP Moszenki, OSP Wola Przybysławska.

V: OSP Wojciechów, OSP Stara Wieś Druga, OSP Matczyn-Wojcieszyn, OSP Niedrzwica Duża, OSP Borzechów.

Kierujący Działaniem Ratowniczym był wybierany z grona ćwiczących strażaków. Wszystkie grupy prowadziły zbliżone do siebie działania ratowniczo-gaśnicze polegające na: sprawieniu linii gaśniczych, przeszukiwaniu pomieszczeń i ewakuacji poszkodowanych ze strefy zadymionej. Chłodzeniu butli z gazem propan-butan, sprawieniu linii gaśniczej na dach budynku. Ewakuacji poszkodowanego z dachu. Udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
 
Dziękujemy kierownictwu Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach za udostępnienie obiektu oraz strażakom z jednostek OSP Podole oraz OSP Bełżyce za pomoc w realizacji ćwiczeń.
 
tekst: kpt. A. Szacoń,
foto: mł. kpt. M. Rozwałka
 
Skip to content