Ćwiczenia zgrywające Palikije 2017

14 października 2017 r. na terenie Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego w miejscowości Palikije w gminie Wojciechów odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu lubelskiego. Wzięły w nich udział 23 jednostki oraz jednostka OSP Radawiec Duży. Przybywające na miejsce koncentracji zastępy musiały przejść ocenę rozjemców na kolejnych etapach rajdu ćwiczebnego.

 
Pierwszym z nich był przegląd pojazdów, sprzętu łączności oraz posiadanych kwalifikacji. Po przejściu weryfikacji strażacy OSP przystępowali do gaszenia pożaru nieużytków rolnych. Następnie po sprawieniu drabiny musieli ugasić pożar dachu budynku gospodarczego. Kolejnym, niezwykle istotnym etapem ćwiczeń była praca w zadymieniu podczas pożaru pomieszczeń z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych. Przedostatnim zadaniem było uwolnienie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym – praca zestawem hydraulicznym oraz wykorzystanie w działaniach elementów ratownictwa medycznego. Ostatnim etapem związanym z zaopatrzeniem wodnym była budowa linii ssawnej, a następnie zasilenie zbiornika wozu bojowego wodą ze stawu.
 
Realizacji poszczególnych zadań przyglądał się przybyły na ćwiczenia Starosta Lubelski – Paweł Pikula, który w asyście Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Macieja Błaszczyka oraz zaproszonych gości mógł obserwować przebieg prowadzonych ćwiczeń.
 
Uczestnicy rajdu z wielkim zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem przebyli wszystkie wyznaczone etapy. Chociaż każdy z nich oceniany był przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w skali od 2 do 5, najistotniejszą wartością wyniesioną z tego rodzaju ćwiczeń powinna być możliwość nauki prawidłowych zachowań ratowników na miejscu prowadzonych działań oraz wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy poszczególnymi zastępami z różnych części Powiatu Lubelskiego. 
 
Szczególne podziękowania należą się Panu Wójtowi gminy Wojciechów – Janowi Czyżewskiemu za pomoc i zaangażowanie przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu, tegorocznych ćwiczeń zgrywających. 

 
 
tekst/foto: ogn. Marcin Rozwałka
 
 
Skip to content