Wicewojewoda Lubelski wizytował tereny dotknięte niedzielną burzą

W dniu 10 sierpnia 2020 roku Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorzem Alinowskim oraz Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Markiem Fiutką wizytowali tereny dotknięte burzą, która 9 sierpnia przeszła przez Lublin oraz powiat lubelski.  Wizytacja miała na celu zlokalizowanie miejsc najbardziej dotkniętych nawałnicą oraz zidentyfikowanie potrzeb osób poszkodowanych.

W wyniku burzy jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 195 razy – 140 razy w dniu 9 sierpnia oraz 55 razy w dniu 10 sierpnia. W wyniku silnego wiatru uszkodzonych zostało 60 budynków – 28 mieszkalnych oraz 32 gospodarcze, a także 21 samochodów. Ponad 110 razy wyjeżdżaliśmy do usuwania drzew lub konarów drzew powalonych na szlaki komunikacyjne. Najbardziej ucierpiało miasto Lublin, a także gminy: Bychawa, Niemce, Jabłonna oraz Głusk. Wstępnie straty powstałe w wyniku nawałnicy oszacowano na 770 tys. zł. W działania zaangażowano wszystkie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Lublinie oraz 34 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Tekst: st. kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: bryg: Marek Fiutka

Skip to content