UWAGA PILNA INFORMACJA ! NIEWYBUCH PRZY ul. WROŃSKIEJ 1 w LUBLINIE

Szanowni Państwo,

w dniu 10 sierpnia w rejonie ul. Wrońskiej 1 wykonawca prac ziemnych natrafił na niewybuch. Po jego ocenie  wojskowi saperzy wyznaczyli strefę ewakuacji na czas likwidacji niewybuchu. Na podstawie danych z ewidencji ludności obejmie ona blisko 14 tys. mieszkańców i mieszkanek Lublina. Akcja ewakuacji będzie prowadzona w piątek (11 sierpnia) od godz. 7.00 i potrwa do godz. 11.00. Do tego czasu mieszkańcy muszą opuścić swoje mieszkania.

Miejsca zbiórki wyznaczono w trzech lokalizacjach: parking przy Hali im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich, przystanek autobusowy przy dawnym sklepie Domix na ul. Łęczyńskiej oraz przystanek komunikacji miejskiej przy targu przy ul. Krańcowej. Z tych miejsc autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem EWAKUACJA przewiozą mieszkańców do miejsca docelowej zbiórki na stadionie Arena Lublin. Istnieje możliwość zabrania ze sobą zwierząt domowych. Przedszkola w rejonie ewakuacji, pełniące wakacyjny dyżur, będą w tym dniu zamknięte. Parking przy stadionie Arena Lublin będzie również bezpłatnie dostępny dla osób, które mogą samodzielnie się przemieszczać.

Dla mieszkańców uruchomiono całodobowy specjalny numer informacyjny: 81 466 17 13, a w piątek od 7.30 informacji będzie udzielała także miejska infolinia: 81 466 10 00. Można również dzwonić pod numere Straży Miejskiej: 986 lub 81 466 50 20.

Za zabezpieczenie terenu, na którym znajduje się niewybuch odpowiada Policja, zaś za przeprowadzenie akcji ewakuacji mieszkańców Miasto, na podstawie decyzji Dowódcy Patrolu Saperskiego. W związku z tym, że niewybuch znaleziono w rejonie ul. Wrońskiej, to ewakuacja dotyczy mieszkańców i mieszkanek okolicznych ulic. Granicę strefy ewakuacji wyznaczają ulice oraz rzeki: od zachodu rzeki Bystrzyca i Czerniejówka do ul. Pawiej, od południa ul. Pawia i Długa, od wschodu ul. Krańcowa, Witosa i ul. Krzemionki oraz Przyjaźni do rzeki Bystrzycy.

Miejsce tymczasowego pobytu mieszkańców i mieszkanek zapewniono na stadionie Arena Lublin.  Dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagających opieki pielęgniarskiej i lekarskiej przygotowane są miejsca w Domu Pomocy Społecznej Kalina (ul. Kalinowszczyzna 84) oraz Betania (al. Kraśnicka 223). Z kolei osoby leżące będą transportowane do sali gimnastycznej VI LO przy ul. Mickiewicza 36. W tych miejscach będzie również zapewniona pomoc psychologiczna. Można ją również uzyskać dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu Centrum Interwencji Kryzysowej: 733 588 600. Transport do miejsc tymczasowego pobytu zapewnią pojazdy MPK Lublin, Straży Miejskiej oraz pojazdy medyczne. W strefie ewakuacji komunikacja miejska będzie kursować bez zmian do godz. 11.00 i będzie bezpłatna.

Od czwartku (10 sierpnia) Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska będzie informować bezpośrednio mieszkańców o konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Przed opuszczeniem mieszkania należy: zamknąć zawór gazu i odciąć dopływ wody, wyłączyć dopływ prądu, pozamykać okna i drzwi, zabrać ze sobą dokumenty tożsamości oraz niezbędne leki.

Na czas prowadzonych czynności przez saperów w piątek od godz. 11.30 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu tej części miasta. Komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. W rejonie wyłączonym z obsługi komunikacyjnej, ruchem będzie kierować Policja. Według zapowiedzi Dowódcy Patrolu Saperskiego akcja usuwania niewybuchu powinna potrwać ok. 2 godzin. Powrót mieszkańców będzie możliwy po wyeliminowaniu zagrożenia, a mieszkańcy zostaną odwiezieni przez autobusy MPK do wyznaczonych punktów zbiórki w pobliżu swoich domów.


Informację przekazała:

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta LublinPani Katarzyna Duma, 781 590 212, 81 466 20 45

Strefa ewakuacji w związku z sytuacją zaistniałą w dniu 10 sierpnia 2023 roku - znalezienie niewybuchu w rejonie ulicy Wrońskiej 1 w Lublinie.
Strefa ewakuacji w związku z sytuacją zaistniałą w dniu 10 sierpnia 2023 roku – znalezienie niewybuchu w rejonie ulicy Wrońskiej 1 w Lublinie.

Skip to content