Uroczyste przekazanie sprzętu

W dniu 13 listopada 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu i pojazdów oraz konferencja podsumowująca projekt: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego czynnikiem wzmocnienia zdolności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa lubelskiego”.

 

W uroczystości przekazania sprzętu wzięli udział między innymi: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego Pani Anna Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Tadeusz Milewski. Na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa symbolicznie przekazany został zestaw narzędzi hydraulicznych. Następnie Kierownik Sekcji Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie st. kpt. Agnieszka Głos przedstawiła i omówiła działania związane z pozyskaniem przekazanego wyposażenia. W dalszej części uroczystości dokonano wręczenia wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta 11 listopada.

 

 tekst, foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka

Skip to content