Uroczyste podpisanie aktu notarialnego

W dniu 2.06.2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Lublinie doszło do podpisania aktu notarialnego regulującego sprawy własnościowe związane z użytkowaniem terenów i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach. Na mocy aktu notarialnego Ochotnicza Straż Pożarna w Bełżycach dokonała darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Przedmiotem darowizny są nieruchomość (wraz z obiektami), w których funkcjonuje obecnie Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Bełżycach. Działanie takie było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach z Komendantem Miejskim PSP w Lublinie oraz Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Lublinie.

Darowizna powyższa zamyka porządkowanie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie.

Akt notarialny podpisał Prezes Zarządu OSP Bełżyce druh Edward Wójtowicz i Skarbnik OSP Bełżyce druh Andrzej Sulenta, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Grzegorz Alinowski oraz z upoważnienia Starosty Lubelskiego Pan Mariusz Masłowski.

W uroczystym podpisaniu Aktu notarialnego uczestniczyli również bryg. mgr inż. Marek Fiutka Komendant Miejski PSP w Lublinie oraz st. bryg. w st. spocz. Stanisław Sulenta członek Zarządu OSP Bełżyce.

 

Opracowanie: KW PSP w Lublinie

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content