Uroczysta zbiórka w związku z włączeniem jednostki OSP Płouszowice do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Po kilku latach starań oraz w związku ze spełnieniem szeregu wymagań jednostka OSP Płouszowice decyzją Komendanta Głównego Państwowej Staży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka została z dniem 11 listopada 2022 r. włączona w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W dniu 4 lutego 2023 r. w strażnicy OSP Płouszowice odbyła się uroczystość oficjalnego wręczenia decyzji o włączeniu jednostki w struktury systemu.

 

W uroczystości wzięli udział m. in.:

·         Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Jan Kanthak,

·         Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego Pan Paweł Paszko,

·         Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Bartłomiej Bałaban,

·         Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. Tomasz Podkański,

·         Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektor KRUS Pani Magdalena Filipek-Sobczak,

·         Wicestarosta Lubelski Pan Andrzej Chrząstowski,

·         Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Pan Grzegorz Kozioł,

·         Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Marek Fiutka,

·         Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie Pan Roman Chudzik,

·         Wójt Gminy Jastków Pani Teresa Kot,

·         Przewodniczący Rady Gminy Jastków Pan Marek Wieczerzak.

 

Po powitaniu gości Prezes Zarządu Jednostki OSP Płouszowice Arkadiusz Kuwałek przybliżył gościom rys historyczny jednostki. OSP Płouszowice powstała w 1959 roku. Pierwszym wyposażeniem były dwa wozy konne. Jeden z motopompą, a drugi z beczką o pojemości 1000 litrów. Siedzibę stanowił drewniany budynek. Obecny budynek oraz świetlica wiejska zostały oddane do użytku w 1974 r. Obecnie jednostka liczy 31 członków, na wyposażeniu znajdują się dwa samochody pożarnicze, w tym jeden zakupiony w 2019 r.

 

Prezes OSP podziękował przybyłym gościom za zaufanie oraz okazane wsparcie. Podkreślił, że uroczystość jest zwieńczeniem wielu lat zaangażowania członków, a zarazem stawia przed całą jednostką nowe wyzwania na nadchodzące lata.

 

Następnie Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański wręczył na ręce przedstawicieli jednostki decyzję o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

Zdjęcia: OSP Płouszowice

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content