logo Państwowej Straży Pożarnej

Uroczyste pożegnanie Pana Krzysztofa

W dniu 20 stycznia 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się oficjalne pożegnanie przechodzącego w stan zaopatrzenia emerytalnego, starszego aspiranta Krzysztofa Wudarskiego. Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie starszy brygadier Mirosław Hałas, przypominając najważniejsze fakty z wieloletniej służby Pana Krzysztofa, która rozpoczęła się w grudniu 1992 roku w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Numer 1 ówczesnej Komendy Rejonowej w Lublinie. Na zajmowanych przez kolejne lata stanowiskach zawsze i niezmiennie wykazywał się wielkim zaangażowaniem i oddaniem sprawom związanym z ochroną przeciwpożarową  oraz ratowaniem życia i mienia. Zarówno podczas służby w podziale bojowym, pracy zastępcy dyżurnego operacyjnego Miejskiego Stanowiska Kierowania w Lublinie czy też dowódcy zmiany, odznaczał się profesjonalnym i rzeczowym podejściem do powierzonych mu zadań i  obowiązków. Nie bez znaczenia był również wkład Pana Krzysztofa w szkolenie kolejnych pokoleń strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętowie, w której działalność rozpoczął w roku 1980.
 
Kończąc część oficjalną Komendant Mirosław Hałas składając na ręce Pana Krzysztofa kwiaty oraz pamiątkowy upominek, w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników złożył życzenia spełnienia wszelkich dotychczasowych planów i zamierzeń.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content