Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku

Informujemy, że zatwierdzone zostały następujące dokumenty dotyczące dotacji MSWiA dla jednostek OSP niewłączonych do krajowego systemy ratowniczo-gaśniczego:

Informacja dotycząca uruchomienia procedury zbierania potrzeb oraz podziału środków zostanie opublikowana na stronie internetowej w późniejszym terminie. W związku z powyższym prosimy do tego czasu nie przesyłać wniosków.

 

Tryb dotacji MSWiA 2021
Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA 2021

Skip to content