budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Termomodernizacja siedmiu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W dniu 14 listopada 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zostały zakończone prace budowlane i instalacyjne związane z termomodernizacją siedmiu obiektów, w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) na realizację przedsięwzięcia pt. „Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych”. 

Na rzecz projektu opracowano dokumentację projektową, realizowano nadzór inwestorski oraz przeprowadzono termomodernizację niżej wymienionych obiektów:

– budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i budynku administracyjno-biurowego KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 w Lublinie,

– budynku magazynowo-mieszkalnego KM PSP w Lublinie, przy ul. Szczerbowskiego 6a w Lublinie,

– budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Lublinie i budynku Stacji Obsługi
KM PSP w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 94 w Lublinie,

– budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach, przy ul. Ks. Wilczyńskiego 7 w Bełżycach,

– budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, przy ul. Armii Krajowej 2 w Bychawie.

Wartość inwestycji zgodnie z harmonogramem wyniosła 4 048 541,12 złotych, w tym dofinansowanie przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 3 157 067,00 złotych. Pozostałą kwotę stanowiły środki finansowe z budżetu Wojewody Lubelskiego na 2016 r., środki Gminy Lublin oraz środki własne Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowano termomodernizację siedmiu obiektów, która obejmowała docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o łącznej powierzchni 10512 m², wymianę okien o łącznej powierzchni 434 m² (300 szt.), wymianę drzwi i bram o łącznej powierzchni 323 m² (50 szt.), wymianę oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne (1332 szt.), wymianę instalacji wewnętrznych c.o. w sześciu obiektach, modernizację instalacji wentylacyjnej w jednym obiekcie. Przyznana dotacja NFOŚIGW stanowiła wyjątkową możliwość doprowadzenia obiektów Komendy Miejskiej PSP w Lublinie do wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi poziomu izolacyjności termicznej.

Przeprowadzona inwestycja przyczyniła się do znaczącego obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Pełna analiza uzyskanych oszczędności, możliwa będzie po ocenie kolejnych sezonów grzewczych.

GALERIA (zobacz więcej) …

 

 

Skip to content